Carme nElectra

kǎ mén · yī lěi chá
卡门·伊蕾察
画数:3 マイ単語帳にいれる
【代名詞】 Carme nElectra
卡门·伊蕾察 娱乐明星

姓名:卡门·伊蕾察 英文:CarmenElectra 生日:1972年4月20日 星座:金牛座 血型:A型 身高:163厘米 卡门·伊蕾察(CarmenElectra,前《海滩游侠》(又译《海滩救生员BayWatch》)女主角) 1972年出生于美国俄亥俄州。 卡门·埃莱克特拉是一位漂亮的模特,能够抓住任何男人的心。虽然她因为与丹尼......