dài zi
袋子
画数:5 マイ単語帳にいれる
【名詞】 袋
dàizi【袋子】
袋.

会話例文(音声とピンインで実践的に勉強できます

袋子